Private lease informatie

VEILIG, VERANTWOORD EN VERTROUWD EEN AUTO LEASEN

Marco van beek Lease is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Het Keurmerk Private Lease is hťt kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een private leasecontract af te sluiten.

Private lease is een andere manier om een auto ter beschikking te hebben zonder dat deze van u is. Met Private Lease kunt namelijk een nieuwe of bijna nieuwe auto rijden, voor een vast bedrag per maand. In het vaste maandbedrag zijn kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen (WA + Casco), pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting inbegrepen. Behalve de brandstof regelt de leasemaatschappij regelt alles!
De periode dat u wilt leasen, kunt u zelf bepalen, maar varieert meestal tussen de 12 en 48 maanden.

Consumenten kunnen niet rechtstreeks bij Care4Lease terecht om een leasecontract te sluiten. Care4Lease werkt nauw samen met meer dan 50 leasemaatschappijen waarvoor wij het contract- en beheerproces verzorgen. Dat betekent dat we de financiering, verzekering en de volledige administratieve afhandeling van het leasecontract regelen. Ook verzorgen we de BKR-toetsing en –registratie. De leasemaatschappij blijft zelf direct in contact met haar klanten.

Veelgestelde vragen over private lease 

 


DOWNLOADS

Zit u te denken om een auto te Private Leasen? Dan kan de volgende informatie goed van pas komen. U vindt hiernaast alles wat u nog meer moet weten over Private Lease. Natuurlijk kan het zijn dat u nog met vragen zit. Onze Private Lease experts zitten daarom klaar om uw vragen te beantwoorden, maar ook om te kijken wat het beste bij u past.

ONZE AANBIEDING:

Altijd transparant en volledig!
ls Private Lease wordt aangeboden dan bevat de aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

 • het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
 • de overeengekomen duur van de leaseperiode;
 • het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
 • het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
 • de meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.

HULP BIJ PECH OF SCHADE?

Bel: 026 355 3368 24 uur, 7 dagen per week
Pech onderweg

Bij stranding door pech of schade kunt u direct bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer 026 - 3553368.

Contact met Marco van Beek lease
Tijdens kantoortijden (8.30 – 17.30 uur) zijn wij telefonisch bereikbaar op 088-3741719 voor vragen over:

 • Schade aan uw leaseauto?
 • Onderhoud voor uw leaseauto?
 • Facturen die u heeft ontvangen?
 • Een lease-offerte of leasecontract?

Kies bij het bellen naar 088-3741719 optie 4 (vragen over een lease-offerte of contract). Rechtstreeks bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling kan op nummer 026-3553368.

Acceptatieproces

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werkt Marco van Beek samen met EDR. Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met EDR via telefoonnummer 070 - 4525310 of via e-mail acceptatie@edrcs.nl.

BENT U NIET TEVREDEN?

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

U kunt gebruikmaken van onderstaand formulier om uw ontevredenheid kenbaar te maken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: lease@marcovanbeek.nl of een brief sturen naar:

Marco van Beek Lease B.V.
Ruxveenseweg 6
8331 TR Steenwijk

Wilt u uw klacht per e-mail of per post bij ons melden? Zorg er dan voor dat de volgende punten in uw melding opgenomen zijn. Dan kunnen we uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer en/of uw e-mailadres
 • Indien van toepassing uw contractnummer en/of het kenteken van uw leaseauto
 • Een omschrijving van uw klacht

Wat beschouwen wij als een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Marco van Beek Lease B.V. wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht
Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende bij Marco van Beek Lease B.V. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht en wijst een klachtbehandelaar aan. Binnen tien werkdagen na uw melding ontvangt u van de klachtenbehandelaar een bericht over uw klacht. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u een reactie kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Klachtenafhandelingsprocedure

Marco van Beek Lease B.V. acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

 1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht.

 2. De klachtenbehandelaar streeft ernaar binnen tien werkdagen na uiting van de klacht tot formulering van een standpunt over te gaan en klager daarover te berichten.

 3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.

 4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.

 5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Marco van Beek Lease B.V. geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren. Welke klachten behandelt de commissie Private Lease? De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De service van de leasemaatschappij
 • De uitleg van het leasecontract
 • De kwaliteit van het leasevoertuig
 • BeŽindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
 • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
 • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

Ontevreden?


Geef hier uw klacht door